O Rapaz de Bronze, de Sophia de Mello Breyner Andresen: pp. 9-10