O marujo Manuel e outros poemas de António Manuel Couto Viana, Versos de Cacaracá, Texto, 2010