Cálculo de juros compostos

Vídeo explicativo para o cálculo de juros compostos a partir de exemplos.