Monotonia da primeira derivada e sentido da concavidade do gráfico