Connectors: so, because

Vídeo explicativo sobre os conectores "so" e "because".